Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

A. C. Celsus

Advokátní kancelář JUDr. Zorka Černohorská nabízí právní služby od roku 1993 v širokém spektru platného práva na území ČR, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám.

Základem jsou právní služby v oblasti práva soukromého - zejména občanského a obchodního a v oblasti práva veřejného, zejména trestního.

Kromě obecné agendy řešíme převody nemovitostí, zakládání obchodních společností včetně sepisu jejich stanov, případně posouzení stanov a řízení valných hromad, problémy spojené s vymáháním dluhů právnických a fyzických osob.

V oblasti trestního práva se dlouhodobě zabýváme obhajobami ve složitých trestních věcech souvisejících s podnikáním a ekonomickými aktivitami obecně.

V neposlední řadě nabízíme i služby v dalších oblastech práva, jako je například rodinné právo, konkurzní právo, stavební právo a zastupování ve věcech správního řízení obecně.

Klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu.

Nespoléháme na pouhou znalost práva, ale vždy se snažíme klientovi poskytnout komplexní služby, vztahující se k jeho obchodnímu případu, zejména tedy zajištění služeb ekonomických, daňových expertů, včetně soudních znalců v relevantních oborech.

Při řešení klientských záležitostí klademe důraz na rychlost, preciznost a plné nasazení.

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

A. C. Celsus

Advokátní kancelář JUDr. Zorka Černohorská nabízí právní služby od roku 1993 v širokém spektru platného práva na území ČR, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám.

Základem jsou právní služby v oblasti práva soukromého - zejména občanského a obchodního a v oblasti práva veřejného, zejména trestního.

Kromě obecné agendy řešíme převody nemovitostí, zakládání obchodních společností včetně sepisu jejich stanov, případně posouzení stanov a řízení valných hromad, problémy spojené s vymáháním dluhů právnických a fyzických osob.

V oblasti trestního práva se dlouhodobě zabýváme obhajobami ve složitých trestních věcech souvisejících s podnikáním a ekonomickými aktivitami obecně.

V neposlední řadě nabízíme i služby v dalších oblastech práva, jako je například rodinné právo, konkurzní právo, stavební právo a zastupování ve věcech správního řízení obecně.

Klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu.

Nespoléháme na pouhou znalost práva, ale vždy se snažíme klientovi poskytnout komplexní služby, vztahující se k jeho obchodnímu případu, zejména tedy zajištění služeb ekonomických, daňových expertů, včetně soudních znalců v relevantních oborech.

Při řešení klientských záležitostí klademe důraz na rychlost, preciznost a plné nasazení.

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

A. C. Celsus

Advokátní kancelář JUDr. Zorka Černohorská nabízí právní služby od roku 1993 v širokém spektru platného práva na území ČR, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám.

Základem jsou právní služby v oblasti práva soukromého - zejména občanského a obchodního a v oblasti práva veřejného, zejména trestního.

Kromě obecné agendy řešíme převody nemovitostí, zakládání obchodních společností včetně sepisu jejich stanov, případně posouzení stanov a řízení valných hromad, problémy spojené s vymáháním dluhů právnických a fyzických osob.

V oblasti trestního práva se dlouhodobě zabýváme obhajobami ve složitých trestních věcech souvisejících s podnikáním a ekonomickými aktivitami obecně.

V neposlední řadě nabízíme i služby v dalších oblastech práva, jako je například rodinné právo, konkurzní právo, stavební právo a zastupování ve věcech správního řízení obecně.

Klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu.

Nespoléháme na pouhou znalost práva, ale vždy se snažíme klientovi poskytnout komplexní služby, vztahující se k jeho obchodnímu případu, zejména tedy zajištění služeb ekonomických, daňových expertů, včetně soudních znalců v relevantních oborech.

Při řešení klientských záležitostí klademe důraz na rychlost, preciznost a plné nasazení.