JUDr. Zorka Černohorská

Advokátka, zapsána u České advokátní komory pod reg. č. 3205.

Narodila se v roce 1963 v Příbrami.

V letech 1982 -1986 absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy. V roce 1989 složila na Právnické fakultě University Karlovy v Praze rigorózní zkoušky.

Do roku 1993 působila jako právník Pozemkového úřadu v Příbrami.

Jako samostatný advokát působí od roku 1993 a její specializací je občanské, pozemkové, restituční, obchodní právo a rodinné.

Působila jako nezávislý advokát konzultant pro Pozemkový fond ČR.

Zastupuje klienty ve stále probíhajících restitučních sporech.

Komunikace: v jazyce anglickém